Osnovne karakteristike našega pohištva so: vrhunska kvaliteta, sodoben design in izredno ugodne cene. Kot potrditev kvalitete pričajo atesti naših proizvodov z največjo mogočo oceno Q1, pridobljen s strani Gozdarske fakultete v Beogradu. Uspeh ni naključen saj je ustvarjen na bazi začetne strategije pridobivanja kvalitetnega materiala in najnovejše tehnologije v proizvodnji kot tudi strokovnih človeških potencialov. Z optimiranjem varnostno tehničnih zahtev, kvalitetno komercialno distribucijo in sodelovanje z člani MATIS Group, na domačem in zunanjem tržišču, uspeh ni mogel izostati.